Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

59       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
 Takao Shinji (9p)
 Cho Chikun (9p)
2008-04-03
   
 Cho Chikun (9p)
 Takao Shinji (9p)
2008-03-27
   
 Takao Shinji (9p)
 Cho Chikun (9p)
2008-03-06
   
 Cho U (9p)
 Takao Shinji (9p)
2008-02-07
   
 Takao Shinji (9p)
 Kono Rin (9p)
2008-01-17
   
 Kono Rin (9p)
2007-11-29
   
 Takao Shinji (9p)
2007-11-22
   
 Shuto Shun (5p)
2007-10-18
   
 So Yokoku (8p)
2007-10-18
   
 Takao Shinji (9p)
 Cho U (9p)
2007-10-01
   
 Kono Rin (9p)
2007-09-13
   
 Shuto Shun (5p)
2007-09-06
   
 Kono Rin (9p)
2007-08-30
   
 Takao Shinji (9p)
2007-08-30
   
 Cho U (9p)
 So Yokoku (8p)
2007-08-27
   
2007-08-16
   
 Takao Shinji (9p)
2007-08-09
   
 O Rissei (9p)
2007-08-09
   
 Shuto Shun (5p)
2007-08-09
   
 Yamada Kimio (9p)
2007-08-09