Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

87       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
2023-05-22
   
 Ida Athushi (8p)
2019-05-09
   
 Hane Naoki (9p)
2018-09-27
   
 Hane Naoki (9p)
2018-09-27
   
 O Meien (9p)
2018-07-05
   
 O Meien (9p)
2018-07-05
   
 Yamada Kimio (9p)
2018-04-19
   
 Yamada Kimio (9p)
2018-04-19
   
 Ahn Kukhyun (8p)
2018-04-03
   
 Ida Athushi (8p)
2017-10-19
   
 Ida Athushi (8p)
2017-06-22
   
2017-05-18
   
 Cho U (9p)
2017-03-16
   
 Cho U (9p)
2017-03-16
   
 Takao Shinji (9p)
2016-05-16
   
 Takao Shinji (9p)
2016-05-16
   
 Ida Athushi (8p)
2015-05-21
   
 Han Zenki (8p)
2014-02-06
   
 Rin Shien (8p)
2013-12-05
   
2013-11-21