Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

38       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
 Kono Mitsuki (8p)
 O Meien (9p)
2019-01-10
   
 Kono Mitsuki (8p)
 O Meien (9p)
2019-01-10
   
 Kono Mitsuki (8p)
 O Meien (9p)
2019-01-10
   
 Kono Mitsuki (8p)
 O Meien (9p)
2019-01-10
   
 Kono Mitsuki (8p)
2018-02-01
   
 Kono Mitsuki (8p)
2017-12-07
   
 Kono Mitsuki (8p)
 Ryu Shikun (9p)
2017-01-19
   
 Kono Mitsuki (8p)
2016-11-14
   
 Kono Mitsuki (8p)
2016-06-09
   
 Kono Mitsuki (8p)
 O Rissei (9p)
2016-02-04
   
 Kono Mitsuki (8p)
 Kudo Norio (9p)
2015-12-24
   
 Kono Mitsuki (8p)
 Kim Sujun (8p)
2015-11-16
   
 Kono Mitsuki (8p)
 Kim Sujun (8p)
2015-11-16
   
 Kono Mitsuki (9p)
 Yamada Kimio (9p)
2015-02-15
   
 Ryu Shikun (8p)
 Kono Mitsuki (9p)
2014-03-20
   
 Kono Mitsuki (8p)
2013-11-14
   
 Kono Mitsuki (8p)
2013-05-23
   
 Rin Kaiho (9p)
 Kono Mitsuki (8p)
2013-01-31
   
 Kono Mitsuki (8p)
2011-12-01
   
 Cho Sonjin (9p)
 Kono Mitsuki (8p)
2011-07-07