Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

82       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
2019-05-02
   
2018-07-19
   
 Kono Rin (9p)
2018-02-15
   
 O Meien (9p)
2017-08-31
   
2017-05-25
   
 Kudo Norio (9p)
2017-04-20
   
 Cho Sonjin (9p)
2016-12-26
   
 Cho Sonjin (9p)
2016-12-26
   
 新垣朱武 (9p)
2016-12-26
   
 Cho Sonjin (9p)
2016-12-26
   
2016-11-10
   
2016-11-10
   
 Cho Sonjin (9p)
2016-10-06
   
 Xie Yimin (6p)
2016-09-19
   
 Yamada Kimio (9p)
2015-06-04
   
 Yamada Kimio (9p)
2015-06-04
   
2015-05-03
   
 Yao Zhiteng (7p)
2013-11-07
   
 Takao Shinji (9p)
2013-07-29
   
 Yuki Satoshi (9p)
2013-07-18