Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

20       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
 So Kofuku (9p)
2018-11-12
W+R
   
 So Kofuku (9p)
2018-10-25
B+R
   
 So Kofuku (9p)
2018-10-25
B+R
   
 So Kofuku (9p)
2018-07-26
W+R
   
 So Kofuku (9p)
2017-11-16
B+R
   
 So Kofuku (9p)
2017-03-06
B+2.5
   
 So Kofuku (9p)
2017-03-06
B+2.5
   
 So Kofuku (9p)
 Yamada Kimio (9p)
2016-02-04
W+R
   
 So Kofuku (9p)
 Yamada Kimio (9p)
2016-02-04
W+R
   
 So Kofuku (9p)
2014-02-06
B+R
   
 So Kofuku (9p)
2012-08-30
W+R
   
 So Kofuku (9p)
2012-08-30
W+R
   
 So Kofuku (9p)
2012-02-09
W+8.5
   
 Rin Kaiho (9p)
 So Kofuku (9p)
2011-06-23
B+6.5
   
 So Kofuku (9p)
2010-02-18
W+R
   
 So Kofuku (9p)
2009-10-15
B+R
   
 So Kofuku (9p)
2008-08-28
B+R
   
 So Kofuku (9p)
2008-02-07
B+2.5
   
 So Kofuku (9p)
2008-01-24
W+R
   
 Goto Shungo (9p)
 So Kofuku (8p)
2001-03-15
B+R