Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12    
261       A   A   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Hei Jiajia (7p)
2022-08-01
W+0.5
   
 Xia Chenkun (7p)
2022-08-03
B+R
   
 Xia Chenkun (7p)
2022-08-03
B+R
   
 Zhao Chenyu (9p)
 Byun Sangil (9p)
2022-08-03
W+R
   
 Mi Yuting (9p)
 Ding Hao (9p)
2022-08-03
B+R
   
 Xia Chenkun (7p)
2022-08-03
B+R
   
 Li Qincheng (9p)
2022-08-03
B+1.5
   
 Li Qincheng (9p)
2022-08-03
B+1.5
   
 Tao Xinran (9p)
 Liao Yuanhe (8p)
2022-08-03
W+R
   
 Han Yizhou (8p)
 Shin Minjun (9p)
2022-08-03
W+R
   
 Zhang Tao (7p)
 Shin Minjun (9p)
2022-08-03
W+R
   
 Li Xuanhao (9p)
 Tang Weixing (9p)
2022-08-03
B+R
   
 Chen Yunong (6p)
 Tan Xiao (9p)
2022-08-03
W+R
   
 Li Qincheng (9p)
2022-08-03
B+1.5
   
 Jiang Qirun (7p)
2022-08-03
W+R
   
 Gu Zihao (9p)
 Jiang Weijie (9p)
2022-08-03
B+R
   
 Dang Yifei (9p)
 Ke Jie (9p)
2022-08-03
B+R
   
 Kim Jiseok (9p)
 Xu Jiayang (9p)
2022-08-03
W+R
   
 Li Xuanhao (9p)
 Tang Weixing (9p)
2022-08-03
B+R
   
 Li Xuanhao (9p)
 Tang Weixing (9p)
2022-08-03
B+R