Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

59       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
 So Yokoku (8p)
2007-07-26
   
 Kono Rin (9p)
2007-07-26
   
 Cho U (9p)
2007-07-23
   
 Yamada Kimio (9p)
2007-07-05
   
2007-06-28
   
 O Rissei (9p)
2007-06-28
   
 So Yokoku (8p)
2007-06-14
   
 Kono Rin (9p)
2007-05-31
   
 Cho U (9p)
2007-05-28
   
 Shuto Shun (5p)
2007-05-24
   
 Kudo Norio (9p)
 So Yokoku (8p)
2007-05-24
   
 Takao Shinji (9p)
2007-05-17
   
2007-05-17
   
 Kono Rin (9p)
2007-04-26
   
2007-04-19
   
 Ogaki Yusaku (9p)
 Shuto Shun (5p)
2007-04-12
   
 Kim Sujun (7p)
2007-03-29
   
 O Rissei (9p)
2007-03-22
   
 Kono Rin (9p)
2007-03-22
   
 O Meien (9p)
2007-03-22